ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ

 

Ետ դեպի ՄԱԿ-ի մոդելի էջ

 

ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովին պատշաճ ներկայանալու համար անհրաժեշտ է լրջորեն նախապատրաստվել: Հարկ է սկսել ներկայացվելիք երկրի պատմության, մշակույթի, քաղաքական կառուցվածքի ուսումնասիրմամբ: Այնուհետև մանրամասն ուսումնասիրել ՄԱԿ-ի կառուցվածքը և ի վերջո` օրակարգի հարցերը:

 

Նախնական տվյալները ներկայացվող երկրի մասին      

 Հանձնարարված երկիրն իմանալուց անմիջապես հետո պետք է ուսումնասիրել այդ

  • պետության քաղաքական կառուցվածքը,
  • տնտեսական վիճակը
  • կրոնը կամ կրոնները
  • պատմությունն
  • մշակույթը

Այս բոլոր գործոններն ազդում են երկրի արտաքին քաղաքականության ձևավորման վրա: Այլ ոլորտներին ծանոթանալը ՄԱԿ-ի մոդելի մասնակիցներին կօգնի ճիշտ ձևակերպել իրենց երկրի մոտեցումը քննարկվող հարցի վերաբերյալ և վարել հետևողական արտաքին քաղաքականություն: 


ՄԱԿ-ի պատմությունը, կառուցվածքը և գործունեությունը հասկանալու կարևորությունը

Մանրակրկիտ նախապատրաստությունը պետք է սկսել ՄԱԿ-ի էությունը հասկանալով: ՄԱԿ-ի ստեղծման նախապատմությանը, նրա էությանը, առկա գլոբալ խնդիրներին ծանոթանալու համար ամենամատչելի և հակիրճ տեղեկությունները կարելի է ստանալ «Հիմնական փաստեր ՄԱԿ-ի մասին» հրատարակությունից: Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել.

  1.  ՄԱԿ-ի կառուցվածքը. ինչպես են ՄԱԿ-ի համակարգի տարբեր մարմինները (ԱԽ-ն, ԳԱ-ն, ՏՍԽ-ն (ECOSOC), ԱՄԴ-ն (ICJ), մասնագիտացված գործակալությունները, միջկառավարական կազմակերպությունները միասին աշխատում. Դրանցից յուրաքանչյուրի ուղղվածությունը:
  2. ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը. ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն ամբողջությամբ:
  3. ՄԱԿ-ի գործունեությունը անցյալում. ՄԱԿ-ի ընդունած նշանակալի բանաձևերը և որոշումները, ինչպես նաև դրանց ազդեցությունը: Այս ցուցակում պետք է ընդգրկել նաև Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը և ՄԱԿ-ի համաշխարհային համաժողովների փաստաթղթերը:
  4. Կոմիտեն. անհրաժեշտ է ուսումնասիրել այն կոմիտեի գործունեությունը, որտեղ ընթանալու են քննարկումներն ու բանավեճերը: Օգտակար կլինի որոնել ելույթներ և ճառեր, որոնցով հանդես են եկել ներկայացվելիք երկրի ներկայացուցիչները: Կոմիտեում նախկինում քննարկված և ընդունված կարևոր բանաձևերը նույնպես տեղեկատվության հրաշալի աղբյուր են: Մեր օրերում գրեթե բոլոր կոմիտեներն ու կազմակերպություններն ունեն իրենց առանձին վեբ կայքերը, որոնք կարելի է գտնել նաև ռուսաց լեզվով, ուստի հեշտությամբ կարելի է կապ հաստատել կոմիտեի կենտրոնակայանի հետ և տվյալներ խնդրել քննարկվելիք հարցերի վերաբերյալ:


Օրակարգի հարցերի իմացությունը

Յուրաքանչյուր պատվիրակ պետք է հասկանա կոմիտեի տեղն ու դերը ՄԱԿ-ի համակարգում, ինչպես նաև օրակարգի հարցերը: Սովորաբար ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովի օրակարգում լինում է առնվազն երեք հարց, և չնայած միշտ չէ, որ բոլոր հարցերը քննարկվում են, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր պատվիրակ պարտավոր է խորությամբ իմանալ բոլոր հարցերի էությունը: Արդեն նշվել է, որ հաճախ որոշ երկրներ պարզապես հստակ դիրքորոշում չեն ունենում կոնկրետ հարցի վերաբերյալ, և ահա այս դեպքում է օգտակար քննարկվելիք հարցերի խորազնին ուսումնասիրությունը: ՄԱԿ-ի մոդելում պետք է գործի դնել նաև երևակայությունը և օրակարգի հարցերի իմացության վրա կառուցել տվյալ երկրի քաղաքականությունը: Դիցուք, պետք է Գլխավոր ասամբլեայում ներկայացնել Հունգարիան, իսկ օրակարգի հարցն է Դրությունը Աբխազիայում: Անշուշտ, Հունգարիան անմիջական մասնակցություն չի կարող ունենալ խնդրի լուծմանը, սակայն կարող է հանդես գալ տարածաշրջանային կազմակերպությունների անունից, որոնց նա անդամակցում է: Հետևյալ հինգ հարցերին պատասխանելով` ցանկացած պատվիրակ կարող է համարել, որ քաջատեղյակ է օրակարգի հարցին և դրա հետ կապված խնդրիրներին:

1. Ամեն մի թեմայի շուրջ մտորելիս ինչ էական հարցեր են ծագում:

2. Ձեր` իբրև դիվանագետի կարծիքով, ինչու են այս հարցերը կարևոր:

3. Ինչ եք կարծում, ինչու են այս հարցերը մնում չլուծված: Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

4. Կան երկրներ, որոնք համաձայն են ձեր երկրի տեսակետին:

5. Կան երկրներ, որոնք դեմ են ձեր երկրի տեսակետին:


Կարևոր միջազգային փաստաթղթերը
    

Տարաբնույթ միջազգային փաստաթղթերը հնարավորություն են տալիս ըմբռնել այն բարոյական ու իրավական նորմերը, որոնց վրա է հենվում ՄԱԿ-ի բոլոր կոմիտեների աշխատանքը: Պատվիրակներին խորհուրդ է տրվում ծանոթանալ նաև ներկայիս և նախորդ Գլխավոր քարտուղարների հեղինակած փաստաթղթերին: Այս կարգի փաստաթղթերը, աշխարհում տիրող իրավիճակով պայմանավորված, տեսություններ են զանազան խնդիրների վերաբերյալ: Բոլոր պատվիրակներին խորհուրդ է տրվում աչքի անցկացնել Գլխավոր քարտուղարների վերջին հաշվետվությունները աշխատանքին վերաբերող հեռանկարները պատկերացնելու և հիմնավոր կարծիք ձևակերպելու համար:

Պատվիրակները պետք է ուսումնասիրեն ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն ամբողջությամբ, հատկապես` կազմակերպության առանձին մասերի գործառույթների և լիազորությունների հետ կապված գլուխները: Ինչպես նաև ծանոթանալ առանձին կոմիտեներին վերաբերող զանազան հռչակագրերին և այլ փաստաթղթերին: Հայաստանի օրինակով մանրամասների համար տե'ս` Հայաստանը և ՄԱԿ-ի պայմանագրերը 

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ