IV. ՄԱՓԳՀ Հրատարակումներ

 

 

No Անվանում
Տարեթիվ
Էջերի թիվ
Լեզու PDF ֆայլ
   Տեղեկագիր  
  2.4MB
2.4MB
IV/15 Քաղաքացիության և ապաքաղաքացիության հարցերը Հայաստանում           
2013 120 հայերեն  
IV/14 Տարեց և հաշմանդամ փախստականների իրավիճակը Հայաստանում
2012 60 հայերեն  
IV/13
Ուղեցույց կալանքի վերաբերյալ / Ուղեցույց ապաստան հայցողների նկատմամբ կիրառելի կալանքի վերաբերյալ
2012 64
84
անգլերեն
հայերեն
870KB
 
IV/12
Ապաքաղաքացիության վերաբերյալ ուղեցույց N4 / Յուրաքանչյուր երեխայի՝ քաղաքացիություն ստանալու իրավունքի վերապահումը 2012 14
31
անգլերեն
հայերեն
121KB
IV/11
Միավորված ազգերի կազմակերպության Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի կանոնադրություն
  16
12
անգլերեն
հայերեն
417KB
350KB
IV/10
Կենսաապահովման ծրագրերի կազմումը ՄԱՓԳՀ-ում․ Գործառնական ուղեցույց
2012
144
178
անգլերեն
հայերեն
2.5MB
1.7MB
IV/09
Համայնքին պատկանելու առավելությունները / Համայնքին ինտեգրման տարբերակներ և հնարավորություններ ընդունող երկրների, համայնքների և փախստականների համար
2011
48
44
անգլերեն
հայերեն
3.8MB
390KB
IV/08 Փախստականների կարգավիճակի մասին 1954 թվականի կոնվենցիան և դրա 1967 թվականի արձանագրությունը 2011 16
3
անգլերեն
հայերեն
495KB
73KB
IV/07
Կրթության հասանելիության ապահովում / Գործառնական ուղեցույց քաղաքային բնակավայրերում փախստականների պաշտպանության և լուծումների վերաբերյալ
2011
44
43
անգլերեն
հայերեն
408KB
480KB
IV/06
Առողջապահության հասանելիության ապահովում / Գործառնական ուղեցույց քաղաքային բնակավայրերում փախստականների պաշտպանության և լուծումների վերաբերյալ 2011
32
41
անգլերեն
հայերեն
270KB
401KB 
IV/05
Կենսաապահովման և ինքնաապավինման ապահովում / Գործառնական ուղեցույց քաղաքային բնակավայրերում փախստականների պաշտպանության և լուծումների վերաբերյալ 2011
32
33
անգլերեն
հայերեն
400KB
419KB
IV/04
Քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը /1954 թվականի կոնվենցիան քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավունքների մասին
2010
20
16
անգլերեն
հայերեն
1.2MB
280KB
IV/03

Ապաքաղաքացիության կանխումը և կրճատումը / Ապաքաղաքացիության կրճատման մասին 1961թվականի կոնվենցիան

2010
16
14
անգլերեն
հայերեն
530KB
170KB
IV/02
1951թվականի կոնվենցիան փախստականների մասին / Հարցեր և պատասխաններ
2007
20
անգլերեն
հայերեն

1.6MB
120KB

IV/01
Сексуальное и гендерное насилие над беженцами, возвращающимися лицами и внутренне перемещенными лицами 2003 168
158
անգլերեն
ռուսերեն
686KB
557KB  

 

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ