Տեղեկագրեր


 

Հետ դեպի Վիրտուալ գրադարանի հիմնական էջ

ՄԱԶԾ
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
ՄԱԲՀ  ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ
ՄԱՄՀ Միավորված ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ)
ՄԱԿ ՓԳՀ  ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ
ՊՀԾ   
Պարենի համաշխարհային ծրագիր
ՄԱԿ ՀՏՎ ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչություն
ԱՀԿ 
Առողջապահության համաշխարհային ծրագիր
ՊԳԿ    Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն
ՄԱԱԶԿ     
ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն
ԱՄԿ   Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն
ՄԱՁԻԱՀ        Միավորված ազգերի կազմակերպության ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագիր
ՀԲ
Համաշխարհային բանկ
ՄՄԿ  Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն 


       


       


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ