VIII. ՊԳԿ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

 

 

No Անվանում Տարեթիվ Էջերի թիվ Լեզու PDF ֆայլ

Տեղեկագիր
    անգլերեն
հայերեն
190KB
3.7MB
VIII/06 ԵՀ/ՊԳԿ ծրագրային տեղեկագիր 2010 2

անգլերեն

հայերեն

163KB

186KB

VIII/05 Մեթոդական    ուղեցույց սերմնաբույծին
2011 71 հայերեն 340KB
VIII/04

Ապրոբատորների համար կազմակերպված ուսումնական դասընթաց, մարտի 30- ապրիլի 1, 2011թ./ Ամփոփիչ նյութեր

2011 91 հայերեն  715KB
VIII/03

Հայաստանում բերքի կանխորոշման համակարգի   կատարելագործման  նպատակով նոր մեթոդների ներդրում / Ուսումնական դասընթացի հաշվետվություն

2011 20 անգլերեն 319KB
VIII/02 ՊԳԿ Մեթոդական ցուցումներ / Բրուցելյոզ
2011 46
հայերեն
290KB
VIII/01

Առաջարկ բարելավելու բերքի  կանխորոշումները Հայաստանում / Սեմինարի հաշվետվություն

2010
23
անգլերեն 867KB

 

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ