XVIII. ՄՄԿ հրատարակումներ

 

 

No Անվանում Տարեթիվ 

Էջերի թիվ

Լեզու PDF ֆայլ 

Տեղեկագիր     անգլերեն
հայերեն
3.2MB
3.2MB
XVIII/05
Միջազգային միգրացիոն իրավունքը․ Միգրացիայի ոլորտի տերմինների բառարան
2013 81
170
անգլերեն
հայերեն

1MB
1.9MB

XVIII/04 Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանում․ Առկա միտումները և քաղաքականության տարբերակները
2012 126
158
անգլերեն
հայերեն
1.5MB
1.5MB
XVIII/03 Հայաստանյան աշխատուժի ներուժի ուսումնասիրություն
2011 58
62
անգլերեն
հայերեն
3.6MB
4.2MB
XVIII/02 Միգրացիոն տվյալների հավաքագրման, մշակման և փոխանակման կատարեկլագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում / Կարիքների գնահատում և առկա բացերի վերլուծություն
2011 134 անգլերեն
1.9MB
XVIII/01

Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման ոլորտի ուսումնասիրություն  / Գնահատման առաքելության զեկույց

2008 95
118
անգլերեն
հայերեն
1MB
826KB

 

 

 

 

 

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ