II. ՄԱԲՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

 

 

No  Անվանում Տարեթիվ Էջերի թիվ
Լեզու

PDF

ֆայլ


ՏԵղեկատվական թերթիկ
 

անգլերեն
հայերեն

900KB
908KB

II/26 Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում / Ժողովրդագրական տվյալներ և վերլուծություն 2013 78
102
անգլերեն
հայերեն
1.94MB
1.7MB
II/25
Կորսված հավասարակշռություն / Արու զավակի նախընտրությունը Հայաստանում
2012
42
հայերեն
8.5MB
II/24

Վերլուծական հաշվետվություն ՀՀ ժողովրդագրական քաղաքականության ռազմավարության և ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեի ՀՀ օրենքի համապատասխանության մասին

2012 38
հայերեն
1.28MB
II/23

Կնոջ կերպարը լրատվամիջոցների ներկայացմամբ / Մոնիթորինգի վերլուծական հաշվետվություն

2011 102

անգլերեն

153KB
II/22

Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները Հայաստանում / Զեկույց

2011
60
հայերեն
1.5MB
II/21
Համապետական hարցում Հայաստանում կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 2008-2010 / Զեկույց 2011

181
208

անգլերեն
հայերեն

2.9MB
2.9MB

II/20
Հայաստանում hասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնահատկությունները / Զեկույց
2011 76 հայերեն 2.3MB
II/19

Ընտանեկան բռնությունը և ամուսնալուծությունը / Սոցիոլոգիական հետազոտության վերլուծություն

2010 17 հայերեն 3.6MB
II/18
ՀՀ բնակչության վերարտադրողական վարքագծի ընտրանքային հետազոտության արդյունքների վերլուծություն
2009

91
104

անգլերեն
հայերեն

1.0MB
1.4MB

II/17
Անպտուղ ամուսնության տարածվածության և պատճառագիտության կլինիկահամաճարակաբանական ուսումնասիրություն
2009

90
98

անգլերեն
հայերեն

2.5MB
2.8MB

II/16
Երիտասարդ մարդկանց սեռական և վերարտադրողական առողջությունը Հայաստանում
2009

161
192

անգլերեն
հայերեն

1.6MB
1.9MB

II/15
ՀՀ բնակչության ծերացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների վերլուծություն
2009

194
189

անգլերեն
հայերեն

1.2MB
1.0MB

II/14
Սեռավարակներ և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ  / Գրքույկ
2008 11 հայերեն 279K
II/13
Ճանաչեք Ձեր սեռական և վերարտադրողական իրավունքները / Գրքույկ 2008 14 հայերեն 1.4MB
II/12
Հղիություն և երեխայի ծնունդ / Գրքույկ
2008 11 հայերեն 279KB
II/11
Զրույց սեռականության մասին / Գրքույկ 2008 10 հայերեն 1.4MB
II/10
Ընտրությունը քոնն է / Գրքույկ 2008 6 հայերեն 494KB
II/09  Սեռական հասունացում / Գրքույկ 2008 16 հայերեն 291KB
II/08
Ներարգանդային պարույր / Գրքույկ 2008 7 հայերեն 245KB
II/07
Վարքագծային մեթոդներ / Գրքույկ 2008 20 հայերեն 603KB
II/06
 Շտապ բեղմնականխման միջոցներ / Գրքույկ 2008 6 հայերեն 225KB
II/05 ՀՀ արտաքին և ներքին միգրացիայի ընտրանքային հետազոտության զեկույց 2008 96
100
անգլերեն
հայերեն
357KB
401KB
II/04
Պատնեշային մեթոդներ /Գրքույկ  2007 12 հայերեն 304KB
II/03 Հորմոնային բեղմնականխիչ հաբեր / Գրքույկ 2006 9
հայերեն

258KB

II/02
"Ընտանիք" ինստիտուտի հետազոտություն 2006

54
85

անգլերեն
հայերեն

254KB
404KB

II/01
Արգանդի վզիկի նախաքաղցկեղի/քաղցկեղի և սեռավարակների տարածվածության կլինիկահամաճարակաբանական ուսումնասիրություն
2005 142 հայերեն 398KB

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ