III. ՄԱՄՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

 

 

No Անվանում Տարեթիվ Էջերի թիվ Լեզու PDF
ֆայլ
  Տեղեկագիր / ՄԱՄՀ     անգլերեն
հայերեն
1.3MB
1.5MB
III/20
Խոսքը ներառման մասին է. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար կրթական, առողջապահական և սոցիալական պաշտպանության ծառայությունների մատչելիությունը Հայաստանում
2012 130
138
անգլերեն
հայերեն
1.58MB
1.89MB
III/19 Տեղեկագիր / Ներառական կրթությունը Հայաստանում  2010 2 անգլերեն 161KB
III/18 Հայաստանում  անչափահասների վերաբերյալ արդարադատության բարեփոխումների նվաճումների գնահատումը                                                                      
2010 64 անգլերեն 1.0MB
III/17 Դպրոցական տարիքի երեխաներին և դեռահասներին մատուցվող առողջապահական ծառայությունների հզորացումը Հայաստանում 2010 46 անգլերեն 900KB
III/16 Դեպի այլընտրանքային մանկական խնամակալական ծառայություններ Հայաստանում. Վճարովի բնակելի խնամակալական հաստատություններ և համայնքային ծառայություններ                                                                    
2010 2 անգլերեն 1.7MB
III/15

Մանկական աղքատությունը Հայաստանում.  ինտեգրված կենսապայմանների հետազոտության վերլուծություն, 2008

2009 26 անգլերեն 447KB
III/14 Հանրային ֆինանսական կառավարման համակարգի ազդեցությունը երեխաների վրա  Հայաստանում 2009
24 անգլերեն 275KB
III/13

Երեխաների պաշտպանության ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի մասնագետների համար

2009
316
հայերեն
1.2MB
III/12
Հայաստանում իրականացվող ներառական կրթական քաղաքականությունների և ծրագրերի գնահատում 2009
58
անգլերեն 134KB
III/11
Հայաստանի դպրոցներում հոսունության երևույթի ուսումնասիրումը կապված աշակերտների  բացակայության հետ
2008 66 անգլերեն 722KB
III/10 Մանկական զբաղվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում / Զեկույց
2008 67 անգլերեն 697KB
III/09 Նորածինների խնամքի ծառայությունների գնահատում Հայաստանի
մարզային ծննդատներում
2008 31 անգլերեն 382KB
III/08 Վաղ մանկության զարգացման սցենարները Հայաստանում 2008 64
անգլերեն 920KB
III/07 Թռչնագրիպի մասին հաղորդակցական նյութերի փորձարկում և թռչնագրիպի վիրուսի կանխարգելման արագ գնահատում 2006
69
անգլերեն 401KB
III/06 Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության գործողության ազգային ծրագիր
2005

195

217

անգլերեն

հայերեն

195KB

217KB
III/05 «ՄԱՄՀ-ը Հայաստանում» գրքույկ
2005
44
անգլերեն 1.3 MB
III/04 Զգուշացեք թռչնի գրիպից / Պաստառ
2005 1
հայերեն 224KB
III/03 Ինչ է պետք իմանալ թռչնի գրիպից խուսափելու համար / Տեղակատվական թերթիկ
  2

հայերեն

1.3MB
III/02 Բռնությունը երեխաների դեմ  Հայաստանի Հանրապետությունում
2003
49
անգլերեն 776KB
III/01 Կանանց և երեխաների թրաֆիքինգը Հայաստանից   69
անգլերեն 457KB

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ