ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԸ CAT-ԻՆ

 

Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ կոնվենցիա

Զեկույցի տեսակը Զեկույցի կոդը Զեկույցի թվականը Զեկույցի անվանումը
Եզրափակիչ դիտողություններ CAT/C/ARM/CO/3 06/07/2012 Եզրափակիչ դիտողություններ
Ազգային զեկույց
CAT/C/ARM/3
07/12/2010
2002թ. ներկայացման ենթակա ազգային հերթական երրորդ զեկույցը
Եզրափակիչ դիտողություններ
A/56/44,paras.33-39
17/11/2000
Կտտանքի դեմ կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները
Ազգային զեկույց
CAT/C/43/ADD.3
13/09/1999
1998թ. ներկայացման ենթակա ազգային հերթական երկրորդ զեկույցը
Եզրափակիչ դիտողություններ
A/51/44, paras.84-101
09/07/1996
 
Եզրափակիչ դիտողությունները
CAT/C/24/Add.4?Rev.1
31/01/1996
17/01/1996
21/12/1995
Կտտանքի դեմ կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները


Հայաստանին վերաբերող փաստաթղթերի ամբողջական ցուցակը Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի Պայմանագրային մարմինների տվյալների բազայում

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ