ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԸ CCPR-ԻՆ

 

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը

Զեկույցի տեսակը Զեկույցի կոդը Զեկույցի թվականը Զեկույցի անվանումը
Ազգային զեկույց CCPR/C/ARM/2-3/CORR.1 25/06/2012 Երկրորդ ազգային պարբերական զեկույց
Ազգային զեկույց
CCPR/C/ARM/2-3
22/11/2010
Երկրորդ և երրորդ ազգային պարբերական միացյալ զեկույցները
Եզրափակիչ դիտողություններ
CCPR/C/79/Add.100
19/11/1998
Մարդու իրավունքների կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները
Ազգային զեկույց
CCPR/C/92/Add.2
30/04/1998
1997թ. ներկայացման ենթակա ազգային նախնական զեկույցը
Ազգային զեկույց
CCPR/C/92/Add.2
14/07/1997
1997թ. ներկայացման ենթակա ազգային նախնական զեկույցը

Հայաստանին վերաբերող փաստաթղթերի ամբողջական ցուցակը Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի Պայմանագրային մարմինների տվյալների բազայում

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ