ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԸ CERD-ԻՆ

 

Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիա

Զեկույցի տեսակը Զեկույցի կոդը Զեկույցի թվականը Զեկույցի անվանումը
Պատասխան արձագանք CERD/C/ARM/CO/5-6/ADD.1 24/05/2012
Տեղեկատվություն Կոմիտեի 13, 14 և 17 դիտողությունների իրականացման մասին
Եզրափակիչ դիտողություններ
CERD/C/ARM/CO/5-6 04/04/2011
Եզրափակիչ դիտողություններ
Ազգային զեկույց
CERD/C/ARM/5-6 27/08/2010
2004թ. ներկայացման ենթակա ազգային հերթական հինգերորդ ու վեցերորդ զեկույցները
Եզրափակիչ դիտողություններ
A/57/18,paras.269-291 01/11/2002
Ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները
Ազգային զեկույց
CERD/C/372/Add.3 13/05/2002
2000թ. ներկայացման ենթակա ազգային հերթական չորրորդ զեկույցը
Եզրափակիչ դիտողություններ
CERD/C/304/Add.51 30/03/1998
Ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները
Ազգային զեկույց
CERD/C/289/Add.2 14/07/1997
1996թ. ներկայացման ենթակա ազգային հերթական երկրորդ զեկույցը

Հայաստանին վերաբերող փաստաթղթերի ամբողջական ցուցակը Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի Պայմանագրային մարմինների տվյալների բազայում

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ