ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԸ CESCR-ԻՆ

 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր

Զեկույցի տեսակը Զեկույցի կոդը Զեկույցի թվականը Զեկույցի անվանումը
Եզրափակիչ դիտողություններ
E/C.12/1/Add.39
08/12/1999
Տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային իրավունքների կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները
Ազգային զեկույց
E/1990/5/Add.36
08/03/1999
 
Ազգային զեկույց
E/1990/5/Add.36
05/12/1998
Նախնական զեկույցը
Ազգային զեկույց
E/1990/5/Add.36
14/07/1997
Ազգային նախնական զեկույցը առ դաշնագրի 16-րդ և 17-րդ հոդվածների

Հայաստանին վերաբերող փաստաթղթերի ամբողջական ցուցակը Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի Պայմանագրային մարմինների տվյալների բազայում

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ