ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԸ CRC-ԻՆ

 

Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա

Զեկույցի տեսակը Զեկույցի կոդը Զեկույցի թվականը Զեկույցի անվանումը
Եզրափակիչ դիտողություններ CRC/C/15/Add.225 30/01/2004 Երեխայի իրավունքների կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները
Ազգային զեկույց CRC/C/93/Add.6 17/07/2003 2000թ. ներկայացման ենթակա ազգային հերթական երկրորդ զեկույցը
Եզրափակիչ դիտողություններ CRC/C/15/Add.119 24/02/2000 Երեխայի իրավունքների կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները
Ազգային զեկույց CRC/C/28/Add.9 31/07/1997  
Եզրափակիչ դիտողություններ CRC/C/28/Add.9 19/02/1997 1995թ. ներկայացման ենթակա ազգային նախնական զեկույցը

Հայաստանին վերաբերող փաստաթղթերի ամբողջական ցուցակը Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի Պայմանագրային մարմինների տվյալների բազայում

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ