III. ՄԱԿ-ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՆ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

 

Թարմացվել է 2014թ. փետրվարին, ըստ http://treaties.un.org

Ետ դեպի ՄԱԿ-ի պայմանագրերն ու Հայաստանը


ՄԱՐԴՈՒ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ


Փաստաթղթերի  անվանումը  (ուժի  մեջ  մտնելը, ստատուսը)

Ստորագրումը
Ուժի  մեջ  մտնելը
Միացումը
Ընդունումը
1.

Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին կոնվենցիա

(12 հունվարի, 1951թ.,ստորագրող կողմեր` 41, անդամ երկրներ` 142)
  22 
հուլիսի 
2003թ.
23 
հունիսի 
1993թ.
 
2.

Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիա 

(4 հունվարի, 1969թ., ստորագրող կողմեր` 86, անդամ երկրներ` 175)
  23 
հուլիսի
1993թ.
23 
հունիսի 
1993թ.
 
3.

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր

(3 հունվարի, 1976թ., ստորագրող կողմեր` 70, անդամ երկրներ` 167)
  13 
դեկտեմբերի  1993թ.
13  սեպտեմբերի  1993թ.
 

4.

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր

(23 մարտի,1976թ., ստորագրող կողմեր` 74, անդամ երկրներ` 167)
  23  սեպտեմբերի 1993թ.

23
հունիսի 
1993թ

 
5.

Քաղաքացիական  ու քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրին կից կամընտիր արձանագրություն

(23 մարտի, 1976թ., ստորագրող կողմեր` 35, անդամ երկրներ` 114)
  23
սեպտեմբերի 1993թ.
23 
հունիսի
1993թ.
 
6.

Պատերազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ  ուղղված հանցագործությունների նկատմամբ վաղեմության ժամկետ չկիրառելու մասին կոնվենցիա

(11 նոյեմբերի, 1970թ., ստորագրող կողմեր` 9, անդամ երկրներ` 54)
  21
սեպտեմբերի 1993թ.

 23
հունիսի
1993թ.

 
7.

Ապարտեիդի հանցագործությունն արգելելու և պատժելու մասին միջազգային կոնվենցիա

(18 հուլիսի 1976թ., ստորագրող կողմեր`31, անդամ երկրներ`107)
 

22
հուլիսի
1993թ.

23
հունիսի 
1993թ.
 
8.

Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա

(3 սեպտեմբերի, 1981թ., ստորագրող կողմեր` 99, անդամ երկրներ` 187)
  13 
հոկտեմբերի 1993թ.
13  սեպտեմբերի   1993թ.  
9.

Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրութուն

(22 դեկտեմբերի, 2000թ.,ստորագրող կողմեր` 79, անդամ երկրներ` 104)
  14
դեկտեմբերի 2006թ.
   
10.

Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող  վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիա

(26 հունիսի, 1987թ., ստորագրող կողմեր` 78, անդամ երկրներ` 150)
  13
հոկտեմբերի 1993թ.
13  սեպտեմբերի   1993թ.  
11.

Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող  վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրություն

(22 հունիսի, 2006թ., ստորագրող կողմեր` 71, անդամ երկրներ` 62)
 
14
հոկտեմբերի 1993թ.


14  սեպտեմբերի   1993թ.

 
12.

Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա

(2 սեպտեմբերի,1990թ.,ստորագրող կողմեր` 140, անդամ երկրներ` 193)
  22
հուլիսի
1993թ.
23 
հունիսի  1993թ.
 
13.

Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիային կից ` զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերող կամընտիր արձանագրություն

(12 փետրվարի, 2002թ.,ստորագրող կողմեր` 129,անդամ երկրներ` 144)

24  սեպտեմբերի  2003թ.

30  սեպտեմբերի  2005թ.
   
14.

Երեխայի իրավունքների մասին  ՄԱԿ-ի կոնվենցիայյի` մանկավաճառության, երեխաների մարմնավաճառության և մանկական պոռնոգրաֆիայի մասին կամընտիր արձանագրություն

(18 հունվարի, 2002թ., ստորագրող կողմեր` 119, անդամ երկրներ` 154)
24  սեպտեմբերի   2003թ.
30
  հուլիսի 
2005թ.

   
15.

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիա

(3 մայիսի, 2008թ.,ստորագրող կողմեր` 153, անդամ երկրներ` 99)

30 
մարտի 
2007թ.

22  հոկտեմբերի  2010թ.

22
սեպտեմբեր

2010թ.

 
16.

Հաշմանդամություն ունեցող  անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիային կից կամընտիր արձանագրություն

(3 մայիսի, 2008թ., ստորագրող կողմեր` 90, անդամ երկրներ` 66)
30 
մարտի 
2007թ.
     
17.

Բռնությամբ անհետացած բոլոր անձանց պաշտպանության մասին միջազգային կոնվենցիա

(23 դեկտեմբերի, 2010թ., ստորագրող կողմեր` 91, անդամ երկրներ` 31)
10 
ապրիլի 
2007թ.
23 
փետրվար
2011թ.
 24
հունվար
2011
 
18.

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի կամընտիր արձանագրություն
(5 մայիսի 2013 թ., ստորագրող կողմեր՝ 45, անդամ երկրներ՝ 12)

29 սեպտեմբերի 2009      
19.

Բոլոր միգրանտ աշխատավորների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիա

(1 հուլիս, 2013թ, ստորագրող կողմեր` 37, անդամ երկրներ` 47)

19 սեպտեմբերի 2013

 

 

 

 

 

13

հոկտեմբերի, 1993թ.

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ