ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ


Որո ՞նք են հազարամյակի զարգացման նպատակները

Հազարամյակի զարգացման ութ նպատակները
(ՀԶՆ) բխում են ՄԱԿ-ի Հազարամյակի հռչակագրից, որը ընդունվել է Հազարամյակի գագաթաժողովի շրջանակներում 2000թ: Նրանք տատանվում են ծայրահեղ աղքատության կրկնակի կրճատումից մինչև ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ–ի տարածման դադարեցումը և համընդհանուր տարրական կրթության տարածման ապահովումը: Ծրագրի իրականացումը նախանշված է մինչև 2015 թ,  համաձայնեցված է աշխարհի բոլոր երկրների և ամբողջ աշխարհի զարգացման ոլորտում առաջատար կառույցների կողմից: Նրանք աննախադեպ ջանքեր են մոբիլիզացրել, որպեսզի բավարարվեն աշխարհի ամենաաղքատների կարիքները:

Ծայրահեղ աղքատության և սովի վերացում Մայրերի առողջության բարելավում
Տարրական համընդհանուր կրթության ապահովում Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ

Գենդերային հավասարության խթանում և կանանց լիազորությունների ընդլայնում

Շրջակա միջավայրի կայունության ապահովում
Երեխաների մահացության նվազեցում Զարգացման համար համաշխարհային համագործակցության հաստատում

Օգտակար հղումներ

ՀԶՆ Գլոբալ կայքէջ

ՀԶՆ Համաշխարհային մշտադիտարկում

ՀԶՆ Ցուցանիշները

ՄԱԶԾ–ն ՀԶՆ-ների առաջնորդ

ՀԶՆ աջակցության խթանում

ՀԶՆ-ները դպրոցականների համար

ՀԶՆ գործընթացի փուլերը

2010թ. Գագաթաժողով Հազարամյակի զարգացման նպատակների վերաբերյալ

2008թ. ՀԶՆ վերաբերյալ բարձր մակարդակի միջոցառում

2005թ. Համաշխարհային գագաթաժողով

2002թ. ՄԱԿ-ի Հազարամյակի նախագիծ

2002թ. ՄԱԿ-ի Հազարամյակի քարոզարշավ (ծրագիր)

        2000թ. Հազարամյակի գագաթաժողով

Մուլտիմեդիա

Թող իրականանա (4 րոպե)

Հազարամյակի զարգացման նպատակների արագացող զարգացումը (8 րոպե)

Հազարամյակի զարգացման նպատակներ (1 րոպե)

ՀԶՆ տարեկան զեկույցներ

ՀԶՆ տարեկան զեկույց 2012

ՀԶՆ տարեկան զեկույց 2011

ՀԶՆ տարեկան զեկույց 2010

ՀԶՆ տարեկան զեկույց 2009

ՀԶՆ տարեկան զեկույց 2008

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ