ՄԱԿ-ի ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ      ՄԱԿ ՄՀ
      ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ       Բրեդլի Բուզետտո

ՄԱԿ մշտական համակարգող

                       

      ՄԱԶԾ       ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր      

Բրեդլի Բուզետտո

Մշտական ներկայացուցիչ

                         
      ՄԱԲՀ      
  ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ
     

Գարիկ Հայրապետյան

Գործադիր ներկայացուցիչ

                         

      ՄԱՄՀ      

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ

     

Մանյա Հենրիետ Արենս

Ներկայացուցիչ

                         

      ՄԱՓԳՀԳ       ՄԱԿ-ի փախստականների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ      

Քրիստոֆ Բիերվիրթ

Ներկայացուցիչ

                         

      ՊՀԾ       Պարենի համաշխարհային ծրագիր      

 

Գրասենյակի ղեկավար

                         

      ՄԱԿ ՀՏՎ       ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչություն      

Արմինե Հալաջյան

Գրասենյակի պատասխանատու

                         
      ԱՀԿ       Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն      

Թաթուլ Հակոբյան

Գրասենյակի ղեկավար

                         
     

      ՊԳԿ      

Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն 

     

Գայանե Նասոյան

Ներկայացուցչի օգնական

                         

      ՄԱԱԶԿ      

ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման  կազմակերպություն

     

Անահիտ Սիմոնյան

Ծրագրերի ղեկավար

                         
      ԱՄԿ       Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն      

Նունե Հովհաննիսյան

Ազգային համակարգող

                         

      ՄԱՁԻԱՀ       ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հարցերով ծրագիր      

 

 

                         


      ՄԳՀԳ
     

Մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակ

     

Աշոտ Սարգսյան

Աղետներին արձագանքման գծով ազգային խորհրդական

 

                         
     

      ՄԻԳՀԳ
      Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ
     

Վլադիմիր Շկոլնիկով

Հարավային Կովկասի համար մարդու իրավունքների հարցերով ավագ խորհրդական

                         
        

      ԱԱՎ       Անվտանգության և ապահովության վարչություն
     

Սերգեյ Շիպիլով

Անվտանգության հարցերով խորհրդական

                         

    
      ՀԲ
     

Համաշխարհային բանկ

     

Ժան-Միշել Հապպի

Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն

 

                         
               

       ԱՄՀ      

Արժույթի միջազգային հիմնադրամ

     

Գիլյերմո Տոլոսա

Մշտական ներկայացուցիչ

                         
       

       ՖՄԿ      

Ֆինանսական միջազգային կորպորացիա

     

Աննա Դիրա

Կոնտկատկային ներկայացուցիչ

                         
            ՄՄԿ      

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն

     

Իլոնա Տեր-Մինասյան

Գրասենյակի ղեկավար

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ